Acetylen byl odkryty juz w

Acetylen był odkryty już w r. 1836 przez H. Davyego (Anglia), ale dopiero w r. 1891 H. Moissan (Francja) i jednocześnie Wilson (St. Zjedn.) wynajdują metodę fabrykacji karbidu z węgla i wap- na, co umożliwia łatwe wytwarzanie acetylenu nawet w małym warsztacie. Claude i Hesse (Francja) w kilka lat potem (1897 r.) wynajdują sposób przechowywania acetylenu pod ciśnieniem w postaci acetylenu rozpuszczonego w acetonie. Po skropleniu• powietrza przez naszych rodaków Wróblewskiego i Olszewskiego (1883 r.) i po opracowaniu w kilka lat potem aparatury do otrzy- mywania tlenu przez destylację ciekłego powietrza – tlen rów- nież stał się dostępny nawet dla małych warsztatów. W 1901 r. Charles Picard (Francja) konstruuje pierwszy palnik acetylenowo-tlenowy do spawania. Był to palnik na wysokie ciś- nienie zasilany acetylenem z butli . Wkrótce potem (r. 1904) Picard konstruuje pierwszy palnik acetylenowo-tlenowy do cięcia stali przez spalanie żelaza stru- mieniem czystego tlenu. W tym samy-m prawie czasie (1899 r.) wynaleziono jeszcze je- den sposób łączenia metali oparty na zupełnie innej zasadzie – spawanie termitowe. Metoda ta znalazła szerokie zastosowanie do łączenia styków szyn torów tramwajowych i kolejowych. Spawanie acetylenowe przeżyło w latach 1910-1930 okres najświetniejszego rozwoju, zarówno dzięki cennym własnościom płomienia z punktu widzenia spawalniczego, jak i dzięki swej wszechstronnności, gdyż mogło być stosowane do wszelkiego ro- dzaju metali przemysłowych. Natomiast spawanie łukowe zaczy- na rozwijać się dopiero wówczas, gdy dzięki pracom badawczym nad procesami metalurgicznymi zachodzącymi przy spawaniu utrwaliło się przekonanie, że należy spawać elektrodami otulo- nymi, aby osłaniać łuk od dostępu powietrza i wpływać na skład metalu w spoinie. Wprawdzie już Sławianow w swoich patentach (1890 r.) kładzie nacisk na konieczność spawania pod ochroną żużla w postaci topionego szkła, a już w r. 1908 zostały ogłoszone pierwsze patenty na elektrody stalowe powlekane topnikiem (Kjellberg – Szwecja), ale upłynęło, jeszcze kilkanaście lat, zanim elektrody otulone zostały odpowiednio, udoskonalone, a cena ich zniżona tak, aby mogły być stosowane masowo. [patrz też: , , ]